– Jag kan konstatera att det varit en kraftig nedgång i hela landet, men jag kan inte svara på varför. Det som ligger närmast till hands är att våra poliser som är ute inte rapporterar lika ofta, säger Johan Levin, polismästare i Polisregion Öst.

Statistiken kommer från Polismyndigheten och har sammanställts av Nyhetsbyrån Siren. Procentuellt sett har den största minskningen skett i region Öst, där Östergötland, Jönköping och Södermanland ingår.

Under 2010 utfärdades 645 kissböter, medan endast 303 stycken rapporterades under 2016. Det är alltså mer än en halvering av utfärdade kissböter och allt tyder på en fortsatt minskning.

Artikelbild

| Siffrorna för 2017 gäller till och med juni. Polisregion Öst innefattar länen Jönköping, Södermanland och Östergötland. Brottsrubriceringen är förargelseväckande beteende genom offentlig urinering.

– Men jag kan inte tänka mig att det här är ett brott som minskat. Andra förargelseväckande beteeden som till exempel nedskräpning och att dricka alkohol på områden i en stad där det inte är tillåtet har också haft väldigt låga rapporteringar. Det är nog dessvärre för att polisen inte har rapporterar dem i samma utsträckning som förut.

Johan Levin kan inte peka på en exakt orsak till varför småbrott som dessa inte rapporteras.

– Det kan vara så att man har mer att göra och då måste man prioritera. Sommarmånaderna är alltid en trängd situation då många är på semester, säger Johan Levin.

För det är just på sommaren som vi verkar ha svårare för att hålla oss.

– De här brotten är mest frekventa under de varma månaderna på året när många människor är ute och det finns mer krogar som är öppna. Det är inte sällan människor som är berusade, på väg hem från en krog och inte klarar av att leta upp en toalett utan ställer sig där det passar, förklarar Johan Levin.

Och för den som inte klarar av att hålla sig kan det bli dyrt.

– Enligt den senaste uppgiften jag har är bötern för offentlig urinering 800 kronor.