Brott Under flera år ska en elev på en grundskola i Malmö ha utsatts för grovt kränkande ord, fysiskt våld och sexuella hot om våldtäkt av andra elever på skolan. I en egen utredning slog dock Malmö stad fast att hoten eleven utsattes för varken kunde klassas som mobbning, kränkningar eller sexuella trakasserier. Efter att pappan anmält händelsen riktar Diskrimineringsombudsmannen (DO) nu skarp kritik mot Malmö stad.

”Hot om våldtäkt är en så pass allvarlig kränkning att det utan vidare måste stå klart för den som utför den att det kommer att upplevas som kränkande”, skriver DO i sitt utlåtande.

Vi måste utreda vad som har hänt. Jag utgår från att utvecklingschefen och rektorn har börjat reda i det, men jag kan inte garantera det, säger Henric Kahlmeter, tillförordnad utbildningschef på grundskoleförvaltningen i Malmö till Sydsvenskan.