Debatt Ett starkt samhälle behöver ett starkt försvar. För att bygga ett starkt försvar krävs en stabil och långsiktig finansiering. Därför är det viktigt att den S-ledda regeringen tillsammans med samarbetspartierna Centerpartiet och Liberalerna kommit överens om att tillföra försvaret fem miljarder kronor årligen från och med 2022 – samt att detta ska bekostas genom en ny bankskatt.

Sedan vi socialdemokrater tog över regeringsmakten 2014 har vi gjort mycket för att ändra inriktning och stärka Sveriges försvarsförmåga. Faktum är att vi har genomfört de största anslagsökningarna till försvaret sedan 1960-talet. Totalt 33 miljarder kronor tillförs det militära försvaret 2015–2020. Ytterligare två miljarder kronor tillförs det civila försvaret. Parallellt med detta har bland annat mönstring och grundutbildning med värnplikt återaktiverats och ett nytt regemente på Gotland etablerats.

Samtidigt råder bred samsyn kring att totalförsvarets samlade förmåga måste ökas ytterligare. Mer behöver göras för att rusta Sverige för att möta hoten från det försämrade omvärldsläget. Det är fullt rimligt att banksektorn är med och bidrar till detta. Bankerna har tjänat stora pengar, inte minst på svenskarnas bolån. 2018 gjorde de en samlad vinst på 112 miljarder kronor. De har också gynnats av sänkt bolagsskatt. Försvarssatsningen motsvarar alltså mindre än fem procent av bankernas vinst under förra året.

Moderaterna värnar bankernas vinster och tycker att eventuella satsningar på försvaret istället ska ske på bekostnad av landets barnfamiljer. Enligt dem är bankernas vinster alltså viktigare än föräldrars möjligheter att vara med sina barn. Det är en fullkomligt obegriplig prioritering.

Vi socialdemokrater menar att bankerna gott kan bidra lite mer. Inte minst när det handlar om att finansiera något så viktigt som att trygga vår gemensamma säkerhet.

Mattias Ottosson (S)

riksdagsledamot, försvarsutskottet

Fredrik Olovsson (S)

ordförande för riksdagens finansutskott