Den politiska hösten i Vadstena har varit händelserik. Är det som har hänt bra för Vadstena på lång sikt? Vi låter det vara upp till väljaren att avgöra men vi vill ge vår bild av händelseförloppet.

Vad som upplevs som störande för majoriteten är att Konsensus första namn på listan, Frida Edholm (K), i valet visar sig få det överlägset största antalet personröster i Vadstena (229). Det placerar Frida Edholm på topp 5-listan i länet när man mäter antal personröster i förhållande till giltiga röster i respektive kommun. Det stora antalet röster bekräftar även att Frida Edholm har det i särklass starkaste stödet bland Vadstenas invånare. Demokratin borde tala om att K och Frida Edholm ska kunna få en framskjuten position i Vadstenas politik.

När samtal och förhandlingar efter valet satte i gång kontaktade vi i Konsensus både M och S för samtal. M nappade och vi träffades vid ett tillfälle, men sen var det stopp. S valde att inte träffa oss trots att de innan valet gick ut och sa att samtal och samarbete med alla var det som stod högst på agendan.

K erbjöds av C+V+KD att ingå i valsamverkan där avsikten var att få en gemensam tilldelning av poster som fördelas inom valsamverkan. Vi tackade nej till detta då vår bedömning var att den tilldelning av poster vi som stort parti hade fått behövdes för att kunna engagera ett stort antal egna politiker.

Valprocedurerna som genomfördes på fullmäktigemötena den 28/11 samt 19/12 var av ett mycket märkligt slag. Majoriteten, som vi innan och efter mötet fått höra från ledande företrädare för partierna, hade kommit överens om att rösta blankt på de poster som var avsedda för oppositionen. De fem omröstningar som K förlorade den 28/11 var alla till förmån för C-kandidater.

I en av omröstningarna röstades Frida Edholm bort från en presidieplats i kommunstyrelsen. Denna plats kändes självklar med tanke på partiets storlek i förhållande till de andra mindre valsamverkanspartierna.

När Frida Edholm den 19/12 som den enda nominerade från valberedningen ska väljas till en anspråkslös ersättarpost och valsamverkan (C+V+KD) inte kommer med någon motkandidat då uppstår något som gränsar till det dråpliga. Då tar Bo Johansson (C) till orda, från presidieplats, och säger att utifrån sin mångåriga erfarenhet som politiker så strider det mot tidigare praxis att en från oppositionen ska ha den posten. Han föreslår att den ska besättas av en ledamot från majoriteten.

Frida Edholm väljer lugnt att dra tillbaka sin nominering till förmån för majoritetskandidaten. Märkligt är sedan att det strax efter ska beslutas om en likadan post i ett annat bolag där valberedningens förslag var en K-politiker. Då görs ingen justering utan vår politiker väljs som ersättare – alltså mot praxis … Var det en ren händelse att dessa två valen hanterades olika av presidiet? Varför är det Frida Edholm som väljs bort?

Frida Edholm väljs inte heller till oppositionsråd med 45 procents sysselsättningsgrad. Majoriteten skapar på uppdrag av valsamverkan (C+V+KD) ett ärende som reglerar hur oppositionsrådsposten ska fördelas om det inte finns enighet i oppositionen. Konsekvensen blir att Frida Edholm i stället blir minoritetsföreträdare med 22 procents sysselsättningsgrad.

Majoriteten har, upplever vi, tagit tydlig ställning mot Konsensus. En insikt som höstens agerande har fört med sig är att Vadstena är i behov av en offensiv oppositionspolitik och det ansvaret är vi i Konsensus beredda att ta.

Moa Bjärestrand, Ing-Marie Fagrell, Malin Löfstedt, Lars Ekström, Markus Gustafsson, Carl-Henrik Juhlin, Johan Lindell, Lars Murling, Bengt-O Petersson, Kenneth Rydenlund, Mats Wahrén

Konsensus fullmäktigegrupp