Ledare Vad är egentligen ekonomi? I korta drag handlar det om att hushålla med och fördela det som kallas knappa resurser. Det finns helt enkelt inte hur mycket råvaror eller pengar som helst, utan användningen av dem måste prioriteras.

Viktiga saker måste kunna få gå före mindre viktiga saker, vilket kan tyckas vara en självklarhet. I praktiken är det dessvärre inte riktigt så enkelt. Ju fler intressenter det finns som vill ha sina behov tillgodosedda, desto knepigare blir det att tillfredsställa alla. Inom politikens och den offentliga verksamhetens värld är det i princip alltid så att alla inte kan få allt. Det måste prioriteras utifrån en politisk vilja och praktiska förutsättningar.

Prioriteringar är dock inte allt. Planering är också viktigt för att någonting ska kunna genomföras. Många gånger är också verkligheten mer komplex än vad en utomstående betraktare kan tro. Det finns lagar, regler, bestämmelser, policys att ta hänsyn till vid planering inför ett beslut. Likaså finns det generellt sett även andra parter som påverkas av planerna och därmed måste tas hänsyn till.

Det är denna situation som Blackhawks, den nya föreningen för amerikansk fotboll i Motala och Vadstena, har hamnat i. Att en åtminstone för svenskarna relativt ny idrott etablerar sig på det här viset är sällsynt. Det är väldigt uppmuntrande att se optimismen, framtidstron och engagemanget som visas upp kring satsningen.

I augusti hölls den första träningen och MVT:s Jens Bollius fanns så klart på plats för att bevaka det historiska tillfället. Redan då klurades det på var matcherna skulle kunna spelas och dessvärre är situationen i princip oförändrad. Det finns ingen tillgänglig anläggning att använda för amerikansk fotboll i Vadstena, vilket är förståeligt.

”Det är för dyrt” är det svar som föreningen i nuläget får från kommunen när det gäller att få spela på Kungsvalla. Beskedet är dock inte helt entydigt, eftersom begreppet ”dyrt” innehåller en komplexitet utöver den rena kostnaden i pengar eller resurser. Om någonting är dyrt beror också på hur viktigt detta någonting anses vara för bedömaren.

Är det svenska skolsystemet dyrt? Är kollektivtrafiken dyr? Är försvaret det? Elnätet? I rena pengar är dessa samhällsfunktioner i någon mån dyra i absoluta tal. I relation till vad som produceras eller levereras av de olika funktionerna kan däremot svaret bli ett annat. Då kanske de är ”prisvärda” i stället.

Besvikelsen från Blackhawks är delvis förståelig, utifrån de ambitioner som finns. Samtidigt måste de ha förståelse för vad som är en kommuns uppdrag och förutsättningar. De måste inse att det krävs planering och konsekvensanalys av förändringar som inköp, förändrad användning av planer och liknande. Att med kort varsel göra snabba förändringar utan relevant underlag är inte ansvarsfull användning av skattemedel.

Blackhawks ska naturligtvis fortsätta att kämpa för sin sak, men måste ha tålamod. Saker tar tid i den kommunala världen. Systemet är byggt för att saker inte ska ske utifrån godtycke. Opinionen och politikerna behöver bearbetas om drömmen om spel på Kungsvalla ska bli verklighet för den nya varianten av det gröna fältets schack.