När Nobelpristagarnas program i Stockholm börjar ta form står det klart att det inte blir något besök för Peter Handke på biblioteket i Rinkeby. De ansvariga vill inte utsätta skolbarnen för eventuella protester mot hans Nobelpris i litteratur.

Huruvida kontroverserna kring Handke påverkar även försäljningen av hans böcker är dock inte helt enkelt att säga, tycker Daniel Sandström, skönlitterär chef på Alberts Bonniers förlag.

Försäljning tycker jag alltid är så svårt att spekulera om, men det faktum att han har varit väldigt omdebatterad och att det inte har varit så lätt att få tag på böcker, skapar, tror jag, en önskan hos många läsare att läsa och bilda sig en egen uppfattning. "Vad det här för litteratur och vad är det här för författare?" Men det hade ju hänt även utan kontroverser, säger han.
Artikelbild

| Olga Tokarczuk och Peter Handkes Nobelpriser i litteratur affischeras på en bokhandel l i Warszawa. Arkivbild.

"Fin skjuts"

I Akademibokhandelns butiker och på nätbokhandeln Bokus är intresset större för årets andra Nobelpristagare, Olga Tokarczuk. Nyupplagorna av hennes titlar "fick fin försäljningsskjuts" när de kom ut i Akademibokhandelns butiker, skriver kategorichefen Anna Austin i ett mejl. Även på Bokus (där böcker har gått att förbeställa alltsedan priserna tillkännagavs) har Tokarczuks böcker beställts i "betydligt högre volymer" än Handkes.

På Örebro stadsbibliotek har bibliotekarien Marita Lindskog inte träffat någon låntagare som sagt sig ha blivit varken nyfiken på eller avskräckt av Handkes böcker med anledning av debatten.

Men på det stora hela är intresset för Tokarczuk större, säger hon och tar en titt på väntelistan: 34 personer i kö till Tokarczuks "Löparna" och 8 till Handkes "Berättelse om ett liv".
Artikelbild

| Daniel Sandström på Bonniers tror att debatten kring Handke trots allt gör läsare nyfikna på att bilda sig en egen uppfattning. Arkivbild.

Även på Hedengrens bokhandel i Stockholm har fler kunder, åtminstone så här långt, köpt böcker av Tokarczuk, berättar Beata Smith som säljer skönlitteratur på svenska.

Större än vanligt

Ett dubbelt Nobelpris betyder inte per automatik dubbel försäljning, men ändå större försäljning än vanligt, enligt Akademibokandeln/Bokus som tar höjd för hur mycket en Nobelpristagare normalt brukar sälja plus "lite extra", enligt Anna Austin.

Bokmarknaden är dock inte densamma som när Kazuo Ishiguro fick priset för bara två år sedan, framhåller Daniel Sandström.

Alla vanliga regler är lite uppkastade i luften.

Han vet inte hur stora volymerna blir men beskriver responsen från återförsäljarna som god.

Det speglar nog att alla är väldigt glada för att Nobelpriset finns igen. Jag tror att det är en viktig faktor för bokhandeln och biblioteken för det sätter litteraturen i centrum.

Både Peter Handke och Olga Tokarczuk tar emot sina Nobelpris i Stockholm. De medverkar också vid en gemensam presskonferens 6 december.