En enkelbiljett inom tätorten blir en krona dyrare – något som kanske inte påverkar plånboken så mycket.

Men för dem som dagligen pendlar inom hela länet svider det lite mer. En 30-dagarsbiljett går från 1 050 kronor till 1 150 kronor för vuxna. För unga, studenter och seniorer blir ökningen 70 kronor (från 700 till 770 kronor).

Och ett årskort inom länet höjs från 9 450 kronor till 10 350 kronor för vuxna, medan övriga resenärer får betala 630 kronor mer (6 300 till 6 930 kronor).

– Tyvärr finns det inget annat sätt för oss än att höja biljettpriserna för att hålla igång trafiken. Man brukar ju tala om de tre kranarna; biljettpriserna, den skattesubventionerade delen samt minskade kostnader. Därmed tvingas vi till prishöjningar, säger Matthas Näsström, trafikoperativ chef för Östgötatrafiken.

Enligt Östgötatrafiken måste man följa den generella kostnadsutvecklingen i samhället.

– 2018 valde vi att förändra vår prissättning för att underlätta för resenärerna. Några biljetter blev dyrare, andra biljetter blev billigare. Totalt sett blev den ingen prishöjning då, säger Näsström.

Nu har det dock visat sig att prishöjningar hade varit nödvändiga även förra året. Årets höjning är därmed resultatet av både 2018 och 2019 års kostnadsutveckling.

Den nya prislistan börjar gälla från 1 februari.

Se nya priserna här (extern länk).