För några år sedan stod Göta kanal inför ett vägskäl. Efter flera decennier med bristande underhåll var skicket på sina håll väldigt dåligt och det var alltmer uppenbart att något måste göras.

– I Norsholm hade det inte gått ett år till. Det var uppe på bordet att stänga delar av kanalen. Då hade vi fått två Göta kanal, men kortare. I stället beslutade staten att skjuta till 500 miljoner för att renovera, berättar Roger Altsäter, vd på Göta kanalbolag.

Renoveringen görs i ett femårsprojekt som nu har kommit halvvägs.

Artikelbild

| "Med det här projektet bevarar vi Göta kanal för framtida generationer", säger Roger Altsäter.

– Den här vintern är arbetena som allra intensivast. Som mest har det varit mer än 25 grävmaskiner i gång på olika ställen längs kanalen. Det är helt klart en av Östergötlands största arbetsplatser, konstaterar Roger.

När man färdas längs kanalen en solig sommardag kan allt se hur fint ut som helst. Men när kanalen töms på vatten ser man de stora skadorna. Strandskoningen av sten har rasat på många håll och då går det fort för kanalbankarna av jord och lera att följa efter ut i kanalen.

Resultatet blir en bredare vattenspegel, men en grundare kanal där det till sist bara finns en smal ränna mitt i där de större båtarna kan ta sig fram. På botten syns tydliga spår av båtar som skrapat i botten.

– Nu återställer vi kanalen till sin ursprungsprofil, med ny strandskoning och nya nålar (granstolpar) som håller stenarna på plats. Det är samma metod som när kanalen byggdes – det är fortfarande den bästa, säger Roger Altsäter.

Artikelbild

| Renoveringen återställer kanalens ursprungsprofil, med brantare slänter och större djup – så som den såg ut när den byggdes.

Vid Sjöbacka bro träffar vi Dag Ericsson och Jonny Pettersson från NCC, som är i färd med att rusta upp sträckan mellan bron och Ruda. De har jobbat vid kanalen i några år och börjar bli vana kanalarbetare.

– Det är ett intressant och kul jobb. Man vet aldrig exakt i förväg hur man ska gå tillväga på olika platser. Det kräver en del hantverkskunnande och känsla, säger Dag.

Artikelbild

| 10 000 granstolpar – så kallade nålar – har det gått åt på sträckan Ruda–Sjöbacka bro. Från vänster kanal-vd Roger Altsäter samt Dag Ericsson och Jonny Pettersson från NCC.

Dag och Jonny tänker ofta på "De händer som grävde på Göta kanal", för att citera Tage Danielssons dikt. Det vill säga de 58 000 soldater som för hand grävde sig genom Sverige i början av 1800-talet.

– Vilket oerhört jobb de lade ner! De gjorde också helt fantastiska, jättevackra stenarbeten. Till exempel i de kulvertar som går under kanalen, säger Jonny.

Artikelbild

Göta kanal är drygt 19 mil lång.

Roger Altsäter inflikar att det man ser när man åker längs kanalen bara är halva konstruktionen.

– Det finns ett helt system runt kanalen som man inte tänker på, men som också behöver återställas. Det är diken och kulvertar som behövs för att kunna avleda vatten.

Artikelbild

| Renoveringen återställer kanalens ursprungsprofil, med brantare slänter och större djup – så som den såg ut när den byggdes.

I ett par vintrar till ska arbetena – som går under namnet Göta kanal 2.0 – pågå. Men projektet räcker inte för att få kanalen i toppskick.

– Vi kommer upp till en nivå som är okej och vi får en säker anläggning. Den här vintern upplever jag som en brytpunkt där det är vi som äntligen håller i taktpinnen fullt ut. Innan har vi i stor utsträckning fått springa efter kanalen för att laga där det rasat, säger Roger Altsäter.

Artikelbild

| Ny strandskoning av sten byggs där den gamla har rasat. Från vänster kanal-vd Roger Altsäter samt Dag Ericsson och Jonny Pettersson från NCC.

De största arbetena i år görs från Norsholm mot Asplången och sträckan Tegelbruket–Mem. Överhuvudtaget är det östgötadelen av kanalen som renoveras mest.

– På västgötasidan är det bättre markförhållanden, så där är inte skicket så dåligt. Där krävs bara lite lättare åtgärder för att få samma standard som här, förklarar Roger.

Fram till 1960-talet muddrades kanalen regelbundet. När Göta kanal 2.0 är avklarat räknar kanalbolaget med att så småningom återuppta den verksamheten som ett led i underhållet.

Vid sidan av den stora renoveringen pågår de vanliga insatserna. Slitna slussportar byts ut mot nya, som byggs i verkstaden i Berg. I år är det fyra nya portar som ska på plats.

Längs kanalen planteras träd. Målet är att någon gång komma upp i 16 000 träd, som det var när kanalen byggdes. I dag finns här drygt 10 000.

– Vi planterar 50–200 om året. Samtidigt försvinner några gamla – men det ökar i alla fall, om än sakta, konstaterar Roger Altsäter.

500 miljoner kronor är mycket pengar. Vad är det som gör kanalen värd en sådan satsning?

– Det är Sveriges största kulturhistoriska byggnadsverk. Det är också en av de större besöksnäringsmagneterna i Sverige, med tre miljoner besökare om året. Det i sin tur genererar väldigt många arbetstillfällen till företagen runt Göta kanal. Sedan är det också ett viktigt rekreationsområde för invånarna, sammanfattar Roger Altsäter.