– Extra kul att ett lokalt företag kunde lösa det här, säger kommunstyrelsens ordförande Kåre Friberg (M).

Ett avtal är på väg som innebär att Borenet drar fiber där det går, antingen via kommunens befintliga kanalisation eller där det ändå grävs för andra ledningar. För övrigt, och i väntan på fiber, erbjuds bredband (minst 100 Mbit/s) via radiolänk.

Radiolänk är numera också accepterat ur kvalitetshänseende för att uppnå det nationella målet att alla hushåll och företag ska ha tillgång till bredband till år 2025.

En alternativ lösning hade varit att teckna avtal med Tekniska Verkens bolag Utsikt Bredband som då enbart skulle dra fiber. Det hade kostat kommunen 30 miljoner i utbyggd kanalisation. Uppgörelsen med Borenet kostar däremot enbart för preparation av stamsträckorna, vilken väntas kunna regleras mellan parterna.

Utbyggnaden finansieras istället via företagets avtal med kunderna. Prissättningen beräknas motsvara den inom tätorten, 16 000–25 000 kronor per hushåll.

Kommunstyrelsen har nu uppdragit åt tjänstemannaledningen att teckna det slutliga avtalet med Borenet.

Beslutet kom också lägligt. Omskrivna IP Onlys tidigare bindande men ännu ej uppfyllda avtal börjar nu släppa greppet om den norra landsbygdens kunder. Samtidigt fasar Telia ut internetmöjligheterna via ADSL och kopparnätet.

– Det är i den norra delen av kommunen vi har haft problem. På den södra landsbygden är täckningen bättre, men även där är vi beredda att gå vidare med Borenet om det skulle behövas, säger Kåre Friberg.