Fria Intermiliaskolan begärde sig i konkurs efter Skolinspektionens beslut om att dra in friskoletillståndet. Förskoleverksamheten berörs inte av Skolinspektionens beslut, men påverkas av konkursen eftersom Stiftelsen Fria Intermilaskolan i Motala är huvudman för både skola och förskola. Förskoleverksamheten rymmer ett 60-tal barn som skulle påverkas av en nedläggning av verksamheten. Men nu ser det ut att lösa sig.

– Vi ämnar driva förskolan vidare tills vi hittar en lösning, säger konkursförvaltaren advokat Leif Norberg.

Förskolan är en kommunal angelägenhet och kommunen är enligt honom välvilligt inställd till att konkursboet driver verksamheten vidare.

– Jag jobbar på att få en lösning med hyresvärden, kommunen för ersättning och för att få det att rulla helt enkelt, säger han och fortsätter:

– Om jag skulle stänga förskolan skulle ett antal barn och föräldrar hamna i ett väldigt prekärt läge. Det finns nog ingen plats för de här barnen någon annanstans.

Ur konkursförvaltarens perspektiv ser han att det ut tre parametrar är möjligt att driva förskoleverksamhet vidare - tillståndsmässigt, ekonomiskt och ur ett humanistiskt perspektiv.

– Alla tre pekar åt rätt håll och jag ska göra allt som står i min makt för att hålla det här öppet och det ser verkligen ut som att jag ska lyckas med det, säger han.

När det gäller skolverksamhet krävs andra tillstånd, det krävs elever för att få ekonomi och skoleleverna står inte helt utan plats i någon skola.