Carina Ekholm är en av de förskolecheferna som anordnar Förskolans utbildningsmässa 2019 på Zederslundsskolan i Motala. Hon menar att den här typen mässa och fortbildning passar bra för pedagogerna.

– Det är konkret och nära sin egen verksamhet, det är idéer man direkt kan ta med sig hem och jobba med, berättar hon.

Årets tema är normkritik, nystartade projekt och Informations- och kommunikationsteknik, IKT. Pedagoger från kommunens förskolor är själva utställare och workshop-ledare inom det område respektive förskola jobbat med – samtidigt som de besöker andra förskolors utställningar.

Artikelbild

| Föreläsningar, workshoppar och utställare, blandat med besökare som rör sig i två plan på Zederslundsskolan.

– Man når all personal på ett billigt och enkelt sätt, säger hon.

Robin Nord jobbar som barnskötare men är också ordförande för RFSL Motala. Han höll en föreläsning under fjolårets mässa, den gången i ett överfullt klassrum, och har till årets mässa fått uppgradera till aulans scen.

Robin har jobbat till och från som barnskötare i sex år och menar att pedagogiken förändrats mycket under den tiden.

– Det har hänt jättemycket, folk är så engagerade i genuspedagogiken över lag och i mångfaldsarbetet, säger Robin.

Utvecklingen märks också på barnen i förskolorna.

– Man ser att barnen vågar vara mer sig själva, de vågar testa saker som annars är ganska tabubelagda, antingen maskulint eller feminint, säger Robin och fortsätter:

– Man ser att de stegvis förändras, att de vill testa till exempel nagellack.

Åsa Lundberg och Ellinor Mörk väntar på att en workshop ska börja.

– Nu är det genus och jämställdhet, det är något vi ålagt oss att jobba med i förskolan, säger Åsa, och Ellinor fyller i:

– Det är ett väldigt stort demokratiuppdrag i förskolans läroplan.

Åsa och Ellinor välkomnar mässan. I workshoppen kommer de bland annat få svara på frågan: ”Innebär den nya skrivelsen att vi behöver se över vår pedagogiska miljö?”

– Jag tycker uppdraget klarnar lite, att det blir lite tydligare för oss vad som förväntas av oss, säger Åsa och syftar på nya direktiv och förändringar.

– Förra året pratade vi mycket om mångkultur, normer och värden, tips och idéer om hur man ska jobba konkret, säger Åsa och Ellinor fortsätter:

– Jag var också på en yoga-workshop, hur man kan arbeta med yoga, avslappning och meditation i förskolan, det tog jag med mig från förra året, berättar Ellinor.