Gunilla Haga är initiativtagare till projektet Egen Kraft som är finansierat genom bidrag från Arvsfonden. Haga ansökte om 4,5 miljoner till en treårsperiod och fick 3,7 miljoner. Nu är projektet inne på det sista året med den finansieringen och letar därför med ljus och lykta efter nya finansiärer.

Projektet Egen Kraft ägs av kulturföreningen Kulturverkstad K-ringen och samarbetar med andra instanser inom kommun och landsting. Allt beroende på vad individen har för behov.

Målgruppen från början var 13-30 år med olika svårigheter, främst så kallade hemmasittare. Man har med tiden fått revidera målgruppen då det inkom förfrågan om att ta emot både yngre och äldre med liknande problematik.

Artikelbild

| Från vänster: Henrik Bjelling, Mehdi, Arash Lanjani och Jon Loxbo.

Syftet med projektet är att skapa en ny mötesplats, bryta isolering och att använda kulturskapande som metod.

Gunilla Haga berättar hur det kan fungera.

– En del kommer i början hit bara för att fika och känna sig för lite grann. Ibland visar de sig vara superbegåvningar inom skapande.

Det pedagogiska arbetet som bedrivs i Egen Kraft är långt ifrån skolans läroplaner och krav, något som deltagarna ofta haft problem med.

Artikelbild

| Gunilla Haga berättar om alla olika utställningar som har varit på K-Ringen.

Byråkratin får inte hindra pedagogerna Arash Lanjani, Jon Loxbo och Henrik Bjelling.

– Vi märkte ganska tidigt att behovet finns så mycket längre bort än de här styrdokumenten. Då kände vi att om vi ska göra nytta måste vi se hur verkligheten ser ut, inte vad man skrivit på ett papper, säger Jon Loxbo.

Artikelbild

| Jon Loxbo demonstrerar glasverkstaden. Där finns möjligheter att på flera sätt jobba med glas och keramik.

Henrik Bjelling började i Egen Kraft som deltagare men har sedan omvandlats till pedagog ­– ett tecken på lyckat arbete.

– Successivt har jag ökat antalet timmar för sysselsättning här. Det är verkligen värdefullt, säger han och fortsätter.

Artikelbild

| Skylten återspeglar kravlösheten på deltagarna på ett bra sätt.

– Jag kom ifrån en lång sjukskrivningsperiod, det såg mörkt och dystert ut. Men sen, successivt, tack vare den här verksamheten har jag byggt upp självkänsla och kommit så långt som jag har.

Hur har bemötandet från övriga samhällsinstanser sett ut?
Artikelbild

| Glastillverkning.

– I början var det svårt att presentera en konkret idé. Nu efter två och ett halvt år vet jag nog ingen som är negativ till det här, säger Arash Lanjani.

– Nu har vi ju resultat att visa, fyller Jon Loxbo i och fortsätter.

Artikelbild

| En gemensam målarduk där alla kan lämna ett bidrag.

– Då var det ju idéer, teorier och passioner. Jag kan tänka mig att vissa tyckte det var naivt. ”Tror ni att ni kan rädda en människa genom att måla?”. Idag vet de att man kan rädda en människa genom att måla.