Verket är en beställning utifrån enprocentsregeln, det vill säga att en procent av den totala byggkostanden ska gå till konstnärlig gestaltning då kommunen bygger nytt. 

– Nu har kommunen beslutat sig för det här och det är bra, säger kultur- och fritidsutskottets ordförande Karin Westberg (C).

För tre år sedan när beslut togs rörande Flintvägen låg det på en halv procent av byggkostnaden.

Artikelbild

| Skulptören Tjåsa Gusfors har tagit med sig de boendes önskemål om att konstverket skulle vara något snällt.

Karin Westberg är extra glad över att det här konstverket har sitt ursprung i en önskan från de boende på Flintvägen.

–  Det var en önskan från verksamheten att man ville ha något som gjorts med motorsåg, säger kulturchef Hannah Gruffman.

Uppdraget gick till Tjåsa Gusfors som under många år arbetat med ishotellet i Jukkasjärvi, men även jobbar med trä och sand.

Skulpturen är gjord i alm och initialt har motorsåg använts.

Artikelbild

| Karin Järneld, kulturstrateg, Hannah Gruffman, kulturchef, Tjåsa Gusfors, skulptör och Karin Westberg (C), ordförande i kultur- och fritidsutskottet, i samband med att LSS-boende Flintvägen fått konstverket Mor på plats.

– Jag funderade mycket på de boende och deras önskemål om att det skulle vara något snällt, säger Tjåsa Gusfors.

Hon vill att betraktaren ska kunna samspela med skulpturen.

– Man kan sätta sig och bli omfamnad av den här kvinnan som vi kallar Mor. Jag har tänkt att den här skulpturen ska ge energi till den som kommer och sätter sig, säger hon.

Hennes avsikt är att materialet ska få vara med och berätta.

–  Här har vi årsringar som berättar sin historia, säger hon.

Skulpturen är nu satt på sin plats på boendets gräsmatta, men vänd så att den även kan betraktas från gatan.

Totalt har omkring 50 000 kronor avsatts för konstnärlig utsmyckning på Flintvägen.