Under drygt ett års tid anmälde den 41-åriga Motalabon vård av barn vid 48 tillfällen. I sina ansökningar om tillfällig föräldrapenning uppgav hon sig ha avstått från att arbeta men Försäkringskassans utredning visade att kvinnan i själva verket hade jobbat, själv varit sjuk eller arbetat färre timmar än vad hon angett. De falska uppgifterna ledde till att nära 80 000 kronor betalades ut.

41-åringen har nu dömts för bidragsbrott. Straffet blev skyddstillsyn.

Under rättegången i Linköpings tingsrätt uppgav kvinnan att hon under den aktuella perioden hade hamnat i en pressad ekonomisk situation och inte såg något annat alternativ än att lura till sig tillfällig föräldrapenning.