Verksamheten fanns tidigare inom Fria intermiliaskolan och påverkades även den av konkursen efter Skolinspektionens beslut att dra in friskoletillståndet.

Förskolepersonalen är informerad om förändringen och jobbar tills vidare kvar, medan Motala kommun som tidigare aviserats gör en omrekrytering av de tio–tolv tjänsterna.

I kväll håller kommunen ett möte med föräldrarna till dryga 60-talet barn.

Motala kommun har tagit över hyreskontraktet för förskolelokalerna. Från sommaren kommer man även att hyra grannbyggnaden där Intermiliaskolans låg- och mellanstadiedel fanns.

Avsikten är att kapa vårens barnomsorgskö. Samt att försäkra sig om skollokaler.

– Vi har ett hårt tryck från åldersgruppen sex till tolv år, säger bildningschef Per-Arne Sterner.