2015 antog kommunfullmäktige en utvecklingsplan för landsbygden i Motala kommun. Planen gäller till år 2020 och nu undrar oppositionsrådet Elias Georges (S) genom en interpellation till kommunalråd Kåre Friberg (M) vad som händer med landsbygdsarbetet framöver.

Kåre Friberg säger att han förutsätter att man nu ska redovisa hur planen fungerat och vad den gett och att man jobbar vidare utifrån det. I dagsläget kan han inte säga om det ska tas fram en ny plan eller inte.

Kommundirektör Peter Ingesson förklarar att ett område som man fokuserat på i arbetet med landsbygdsplanen är att skapa samverkan mellan kommunen och olika verksamheter lokalt, men också ute i bygderna. Det sker enligt en modell som man byggt upp i Tjällmo och som nu sprids till övriga orter i kommunen.

– Vi har etablerat ett system och vi arbetar i dag med samtliga orter, säger han.

Han säger vidare att man 2018 avsatt specifika medel för att jobba med byalagen i Fornåsa och Korskrog, men att det under 2019 inte avsatts pengar på det viset.

En annan del av arbetet med landsbygdsplanen är att man sett över den kommunala närvaron utanför tätorten.

– Då handlar det inte bara om skolor utan mer generellt. Där har vi ett uppdrag från politikerna att man vill driva de frågorna. Det har kommit efter de erfarenheter som man gällande Godegård, säger Peter Ingesson.

Han bekräftar också att det finns en skillnad mellan stad och landsbygd och menar där att kommunen behöver se över hur de jobbar med exempelvis sina lokaler och med bemanningen.

– Där har det blivit tydligt att man behöver göra en prioritering utifrån kriteriet landsbygd. Annars finns det en risk att verksamheterna ställs inför egna vägval bara utifrån sina förutsättningar, säger han.

Godegård är där ett exempel. Där sa bildningsnämnden nej till att starta skolan igen med hänvisning till elevantalet och ekonomin. Samtidigt sa kommunstyrelsen ja till att öppna skolan därför att de styrande politikerna ville se ärendet ur ett större landsbygdsperspektiv.

– Jag tror att vi kommer att ha fler sådana diskussioner framöver, säger Peter Ingesson.

Vad som händer med landsbygdsplanen är en politisk fråga. Elias Georges interpellation kommer framöver att hanteras i kommunfullmäktige.