"En av nycklarna till ett förbättrat företagsklimat är tillgänglighet och förståelse mellan kommun och näringsliv" anger Tillväxt Motala som bakgrund till att man under hösten 2019 drar igång en utbildningsserie som är kopplad till kommunens myndighetsutövning.

– Vi har ju sett ett intresse för de här frågorna. Vi har haft liknande tillfällen där det har efterfrågats mer varje gång, att det här var bra och det här vill vi ha mer av, berättar Alexandra Struwe, marknadskommunikatör på Tillväxt Motala AB om bakgrunden till utbildningsserien och efterfrågan på bra forum för att träffas och diskutera mer lättsamt på Coffice, Tillväxt Motala.

– I och med företagsklimatförankringen så har det visat att man bör bli bättre på kommunikation och dialog, det är det som stärker vårat företagsklimat. Svensk näringslivsranking visar också på att man kan göra förbättringar. Då har vi funderat mycket på vad det är vi kan göra och det blev då tydligare utbildningspaket. Det är vad vi kan bistå med på Tillväxt Motala.

Artikelbild

| Marknadskommunikatör Alexandra Struwe, Tillväxt Motala.

Under hela våren har Tillväxt Motala varannan vecka haft kommunenheter som varit närvarande på drop-in-frukostar. Då har exempelvis upphandlingsenheten, alkoholhandläggning och räddningstjänst varit på plats.

– Då bjuder vi in det breda näringslivet, allmänheten, studenter, nyföretagare. Framför allt för nyföretagare tror vi det här kan vara hjälpsamt för, för de kanske inte har de här kontakterna, att man inte bara kan ringa någon som man känner. Så då blir det här ett bra forum att träffas på.

Då har ni märkt ett ökat intresse?

– Ja, precis. Vid varje tillfälle vi haft dessa teman, kanske framför allt vad det gäller offentlig upphandling, har vi märkt att det varit otroligt uppskattat och att man kan ställa frågor.

Tillväxt Motala har tillsammans med Motala kommuns Anders Bengtsson, utvecklingsstrateg och Jan Holmberg, utvecklingschef satt ihop de områden där frågorna finns och utarbetat höstens utbildningsserie. Det hela drar igång den 5 september med en introduktion. Den 12 september startar serien och rullar på varannan vecka. Vid åtta tillfällen behandlar man följande ämnen: Planprocessen, bygglov – vatten, avlopp och el, miljö, hälsoskydd och livsmedel, markupplåtelse, räddningstjänsten, vård och omsorg, alkoholhandläggning, upphandling.

– Vi har alla listor i vår näringslivskalender, så man kan gå in och läsa om varje tillfälle, avslutar Alexandra Struwe.