Så småningom slog Gustav Vasa ihop hospitalet med stadens helgeandshus, berättar Anna Eklundh Jonsson, arkivarie på Landsarkivet i Vadstena.

- Då blev det förstatligat och sedan växte det under 1500- och 1600-talet, säger hon.

Man hade ett kronohospital på 1700-talet och på 1800-talet blev sedan vården centraliserad. Vadstena hospital bytte namn till Birgittas sjukhus på 1930-talet.

Artikelbild

| Arkivarie Anna Eklundh-Jonsson visar en gammal ritning över trädgårdsanläggningen på Vadstena hospital.

På Landsarkivet i Vadstena kan den intresserade finna mycket om Vadstenas vårdhistoria och Anna Eklundh Jonsson visar en bok vars äldsta innehåll är från 1600-talet. I denna bok kan man för övrigt se Karl XII:s namnteckning.

– Det här är ju fantastiskt att kunna bläddra och läsa i, säger Eklundh Jonsson.

All den verksamhet som har bedrivits i sjukhuset har resulterat i arkivhandlingar säger hon och nämner sådant som kartor,ritningar, patientarbeten och journaler.

Enligt Andreas Wallgård, chef för sektionen Publik verksamhet,satsar man nu på att göra Birgittas sjukhus arkiv mer tillgängligt "för de som släktforskar och för de som arbetar mer akademiskt". Det ska bli lättare att söka och få vetskap om vilket arkivmaterial som finns.

Eftersom det är sjukvårdshandlingar det handlar om så finns det sekretessregler att ta hänsyn till.

– Handlingar med anteckningar yngre än 70 år är stängda. Hos oss förvarar vi de äldre journalerna. Det nyare materialet finns hos Regionarkivet i Linköping,förklarar Anna Eklundh Jonsson.

På Landsarkivet uppmärksammar man de 500 åren av vård i Vadstena med öppna föreläsningar om olika aspekter av just ämnet vård. Den första föreläsningen hölls av Anders Fröjmark, historiker och docent vid Linnéuniversitetet som föreläste om " Att söka bot vid helgonens gravar". Den 10 april föreläser Björn Ivarsson Lilieblad,historiker och avdelningschef vid Östergötlands museum, under rubriken "I vansinnets gränsland" och talar då bland annat om vad som ansågs normalt och icke-normalt i äldre tiders mentalvård. Hans forskning handlar om Vadstena centralhospital.

Vårens sista föreläsning hålls den 15 maj och handlar om "Serafimerordensgillet & hospitalen". Åke Norström, 1:e arkivarie vid Riksarkivet, berättar om när hospitalen gick från att vara försörjningsinrättningar till att bli sinnessjukhus.

Det blir även under året en utställning i Läsesalen.