Konsensus styrelse har utökats med ytterligare två personer, Lena Linde och Gisela Tapper. Anledningarna till att öka antalet ledamöter i styrelsen har varit flera. De ville ha in mer kompetens och få in fler kvinnor.

– Och framförallt för att satsa framåt och bli fler som kan dela på uppgifterna, säger Frida Edholm.

Fler kvinnor och fler yngre i politiken är en del av partiets satsningar.

Lena Linde har nyligen valts in i styrelsen. Hon känner att hon kan bidra med sin kompetens i kulturfrågor.

– Vi måste börja jobba proaktivt för vi var nära, väldigt nära, förra gången, säger Lena Linde.

Jonas Lindholm är relativt ny i politiken och står med sina 34 år för en föryngring av partiet.