Den elektroniska fakturan kommer att innehålla samma uppgifter och se ut som pappersfakturan gör idag. Den som vill kan i sin internetbank välja automatisk betalning, vilket innebär att fakturan automatiskt betalas på förfallodagen.

De som inte tidigare har varit i kontakt med e-fakturor kan vända sig till sin bank för att få information om tjänsten.