I år handlar temat om klimat, omställning och anpassning. Premiären för programmet som Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) ordnar sker i Vadstena den 7 mars. Professor Sara Gustafsson föreläser om sitt forskningsarbete runt industriell miljöteknik, lokalt hållbarhetsarbete och kommunens drivkraft i Agenda 2030-arbetet.

I Valdemarsvik riktar universitetslektor Sofie Storbjörk fokus på vilka avtryck miljöfrågor och klimatomställningar sätter i policy, planering och beslutfattande. Hon reder ut begreppen vad arbetet innebär i praktiken.

Rubriken på seminarieseriens avslutning i Linköping den 9 maj är "Bortom BNP-tillväxt: framtidsbilder för hållbar samhällsbyggnad". Docent Åsa Svenfelt, avdelningen för strategiska hållbarhetsstudier vid Kungliga Tekniska Högskolan, redogör för hur ett samhälle som inte bygger på tillväxt kan se ut och vad det innebär? Åsa Svenfelt och de andra forskarna i det aktuella forskningsprogrammet har undersökt frågorna "som ger ett visionärt perspektiv på hur samhället skulle kunna organisera arbetet med klimatomställning".