– Vi har fått information från Kåre Friberg att man just nu lägger alla resurser på alternativet att flytta alla anläggningar till en annan plats, säger IFK:s ordförande Bo Ribers.

Det betyder att det alternativ med en så kallad "gummihall" som pratats mycket om den senaste tiden och som skulle kunna byggas på bara några månader, inte kommer att bli verklighet till kommande säsong.

– Det är en korrekt slutsats, men för att inte tappa fart i den processen har vi meddelat Kåre Friberg att vi tittar på en privat lösning för en gummihall, där vi ordnar ett bygge själva. Förutsatt att kommunen är med på noterna.

Artikelbild

| Bo Ribers, ordförande i IFK Motala.

Hur då?

– Vi har ett antal privata aktörer som i så fall går in med pengar, men merparten ska naturligtvis finansieras med lånade pengar och där hoppas vi att kommunen kan ställa upp med en borgen för att få ner lånekostnaderna så långt det är möjligt.

Samtidigt säger Bo Ribers att man inte alls motsätter sig en flytt av arenan till annan plats

– Absolut inte. Men det är i så fall viktigt att bygget av en bandyhall prioriteras för att komma igång så snart det är möjligt eftersom anläggningen nere vid XL Bygg arena idag är väldigt gammal och inget vet hur länge den kommer att hålla.

Artikelbild

| Lars Samuelsson, ordförande i Motala Idrottspark AB, Mipab.

I Kåre Fribergs och Jimmy Szigetis visioner ingår också att flytta även hela Motala Idrottspark. Men där finns en del hinder att ta sig över redan från början.

Motala Idrottspark AB, Mipab, ägs till 56 procent av Motala AIF Idrottsallians och till 44 procent av kommunen. Det är enligt Lars Samuelsson, ordförande i Mipab och styrelsemedlem i Maif-alliansen, också samma ägarförhållande när det gäller marken.

Vilket skulle kunna göra att ett beslut om att riva byggnaderna vid Idrottsparken och sälja marken för bostadsbyggande skulle kunna bli föremål för en tuff förhandling mellan parterna.

– Vi har idag en riktigt bra anläggning av hög kvalité som vi är väldigt nöjda med, säger Lars Samuelsson. Men självklart låter det här som en spännande vision och något som vi givetvis är beredda på att sätta oss ner och diskutera. Men ska det bli intressant för Maif Idrottsallians måste det nog betyda att man garanteras lika bra eller till och med bättre förutsättningar än vi har idag.

Mipab har de senaste fem åren satsat närmare 45 miljoner kronor på anläggningen i form av nya omklädnings- och läktarbyggnad samt ny konstgräsplan och löparbanor.